Кафедра педагогіки і психології Кафедра педагогіки і психології створена 10.09.2010 р. на базі навчально-наукового інституту педагогічної освіти, соціальної роботи та мистецтва. Кафедра є одним із основних навчально-наукових структурних підрозділів університету, який здійснює навчально-виховну, методичну та науково-дослідну діяльність з дисциплін психолого-педагогічного циклу в усіх інститутах та факультетах Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.
Предметом наукових досліджень співробітників кафедри є дослідження з проблем застосування надбань народної педагогіки, психології, теорії і методики формування професійних стандартів на основі компетентнісно-діяльнісного підходу, творчо-розвивальних технологій навчального процесу, психологічної парадигми ґендерної копінг-поведінки особистості студентів ЗВО, підвищення професійного рівня студентів на основі самоосвітньої діяльності.
  Провідною метою у діяльності кафедри педагогіки і психології є оновлення та модернізація змісту навчальних дисциплін у відповідності до сучасних стандартів освіти України та вимог суспільства; підвищення якості надання освітніх послуг у відповідності до вимог ринку праці
 У формуванні стратегічних напрямів розвитку кафедри були враховані такі важливі принципи як: науковість, гуманізм, демократизм, наступність, відповідальність, колегіальність та гласність в обговоренні питань навчально-виховного процесу. Колектив кафедри керується вихідними положеннями державних нормативних документів з питань освіти, а саме законами «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту» та стратегічними напрямками розвитку університету.
  Очолює кафедру кандидат психологічних наук, доцент – Герасімова Наталія Євгеніївна
  Пріоритетним напрямом роботи професорсько-викладацького складу кафедри є навчально-наукова діяльність за темою: “Психолого-педагогічні засоби організації та оптимізації навчальної діяльності в умовах постійних змін”
 Під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри робота музею-лабораторії творчої спадщини О. А. Захаренка сприяє створенню необхідних умов для різносторонньої науково-теоретичної та організаційно-методичної підготовки студентів, аспірантів, молодих викладачів. 

Силабуси та робочі програми кафедри

Викладацький склад кафедри

Перелік навчальних дисциплін кафедри

Методичні рекомендації до практики

Психологічні тести

Герасімова Н.Є. 

Силабус та робоча програма:

Вікова та педагогічна психологія  https://drive.google.com/drive/folders/1qcZMdM85ydDbE8cw_19E-y85d33ODBNI?usp=sharing
Вікова психологіяhttps://drive.google.com/drive/folders/1l7_G_FmJ9OQeSgg5NAa-ROhgR-_OPtuK?usp=sharing
Загальна психологія (ОМ)https://drive.google.com/drive/folders/1wj6YF-mnVKsUmmpkAKALEMbSD28zWo3a?usp=sharing
Загальна психологія (Інформатика)https://drive.google.com/drive/folders/1HX5-rmKdoOeGSsgbms1P26JjLqKpixxQ?usp=sharing
Психологія дитячої гриhttps://drive.google.com/drive/folders/19Fct1oK_NYkwr-OckaDgnj6AQ8OKO-_R?usp=sharing
Психологія політитичного конфліктуhttps://drive.google.com/drive/folders/1dmUi0WAEV2ter_vHt3GOYP-jCYcC9-HR?usp=sharing

Вовкочин Л.Ю.

Силабус та робоча програма:

Етнопсихологіяhttps://drive.google.com/drive/folders/1wsmRxBBDhz3knJrFajoRf4k1-nKNu_Jd?usp=sharing
Педагогічна майстерністьhttps://drive.google.com/drive/folders/1EKfk1uWUs0hs326NNNJ7KCPrG-oPRNFC?usp=sharing
Педагогічна психологіяhttps://drive.google.com/drive/folders/1ddUCsPcFpg6fas1RHLHFEIFOwav8JKqg?usp=sharing
Педагогікаhttps://drive.google.com/drive/folders/1TxGMrqP0bq4VBZFBsK7GmgEMbF9Fifij?usp=sharing
Психологія управлінняhttps://drive.google.com/drive/folders/1kWsObE-V6KvReSFg18T2c6mRp1GVnLV7?usp=sharing
Психологічні проблеми у ВШhttps://drive.google.com/drive/folders/1zvOXhuovHhHZGF7nmRWIeAKQOoqMgZXA?usp=sharing
Психологіяhttps://drive.google.com/drive/folders/1zooBvx4W8hPFf_prDM-VBh7OrR6kPYup?usp=sharing
Соціальна психологіяhttps://drive.google.com/drive/folders/1zjhFM4ZhPLwFYkrjTKze0gToRGOcUwpO?usp=sharing

Герасімова І.В.

Силабус та робоча програма:

Дитяча психологіяhttps://drive.google.com/drive/folders/1U1SklMNJmMcZKotkc1q2ks4VTw2e8g0b?usp=sharing
Емоційний тренінгhttps://drive.google.com/drive/folders/1NII9fS6m6ui9V21JWp9BHymv4DitgT38?usp=sharing
Загальна психологія (ДО)https://drive.google.com/drive/folders/1G2sczpDvHkf4JTuMvU8pC3M0d3A7wRjk?usp=sharing
Загальна психологія (ПО)https://drive.google.com/drive/folders/1UfkvTdQyUMOog7VoXTTlTSpbUdqc79U9?usp=sharing
Психологічні аспекти сучасної школиhttps://drive.google.com/drive/folders/1ljHZhbhKwjB5zMOnuvIUNaaV9p6Xy-W3?usp=sharing
Загальна психологія (Біологія; Хімія)https://drive.google.com/drive/folders/1EsrHRgh_xsYzknfSpzNxcjjxHcFCQEhn?usp=sharing
Загальна психологія (Біологія (магістратура))https://drive.google.com/drive/folders/1tuDTjzV6ziuBnClOcFJtW3Gg3TouqTo6?usp=sharing

Лещенко І.Т. 

Силабус та робоча програма:

Андрагогікаhttps://drive.google.com/drive/folders/1-_5yr32Yeix_gJZPWjVjM39DlDxzYCib?usp=sharing
Педагогіка (Фізика; Математика)https://drive.google.com/drive/folders/1pKUvzMP-nrmwDtL1o3euqK03MGB6hvo1?usp=sharing
Педагогіка (ОМ)https://drive.google.com/drive/folders/1WnWuZdS0tmBCUJxJCQa2Kx0VIISfwIcq?usp=sharing
Педагогіка (Історія)https://drive.google.com/drive/folders/1LenZPV_Jfd33S28i9RobTdlYLPVOUDdZ?usp=sharing
Психологіяhttps://drive.google.com/drive/folders/1XnDweJ9dQtCYxcfl1wLZM4yOjtf8aHyS?usp=sharing
Психолого-педагогічні проблеми у ВШhttps://drive.google.com/drive/folders/14HBFQlV1AH4_Y9cdkNPX_A3ETcwjOT76?usp=sharing

Захаренко С.О.

Силабус та робоча програма:

Загальна педагогікаhttps://drive.google.com/drive/folders/1BHizTB0MNZ7zTsLcyjurwvtxNqiqH9Vy?usp=sharing
Педагогіка (014.01)https://drive.google.com/drive/folders/1j-MxoU8t4PPNuFzlsv6Lx8cJyWrelcw9?usp=sharing
Педагогіка (014.021)https://drive.google.com/drive/folders/13pCn3b4nUy_XfKi4nh4aIaoTyI1ddyw8?usp=sharing
Пеагогіка (052)https://drive.google.com/drive/folders/12b5m2SdbCSpQcKNOZHhMMwBsAQbpM0QJ?usp=sharing

Раджабова С.Ш.

Силабус та робоча програма:

Силабус та робоча програма:

Загальна психологія (Історія)https://drive.google.com/drive/folders/1wifAZc5GUO-Oka5fDVENKmyoATBix4Q6?usp=sharing
Загальна психологія (Філософія)https://drive.google.com/drive/folders/1NmHz0nTPlK916Yb5i7GN3z_1FAKO1MEu?usp=sharing
Загальна психологія (Ортопедагогіка)https://drive.google.com/drive/folders/1l-tE0BCu9OfzsC_vsoXpaYD8Vq8eMh1r?usp=sharing
Основи психологічного консультуванняhttps://drive.google.com/drive/folders/1UUjrs8Ep-Zm_t7359MOW6jFIFBw9pzt8?usp=sharing
Психологія за професійним спрямуваннямhttps://drive.google.com/drive/folders/1gu6qgamoKyhg3P0N91qe-Dnt0lR-zEzF?usp=sharing
Психологія художньої творчостіhttps://drive.google.com/drive/folders/1dO9un9dpsmtlEKsm5nRKpYOoqbuOVdcy?usp=sharing