Загальна інформація щодо особливостей складання ЄВІ/ЄФВВ


Написання мотиваційного листа

Критерії оцінювання

Рівень оцінювання
Виконання умов структури та змісту листа
НизькийУ листі не чітко розкрито усвідомлення вибору вступником закладу вищої освіти та спеціальності/освітньої програми; не визначена мотиваційна сфера вступника або не обґрунтоване бачення себе у перспективі як успішного, конкурентоспроможного фахівця; не розкрито власний досвід взаємодії з соціальним оточенням, відсутнє проєктування себе на майбутню професію, не розкриті перспективи розвитку; відсутня логіка викладу, бракує цілісності, послідовності розвитку думки.
СереднійУ листі загалом розкрита мотивація щодо вибору закладу вищої освіти та спеціальності/освітньої програми, частково вказано на використання здобутих знань у майбутній професійній діяльності; лише частково визначена мотиваційна сфера вступника або відсутнє (недостатньо обґрунтоване) бачення себе у перспективі як успішного, конкурентоспроможного фахівця; розкрито тільки основні аспекти професійного розвитку; в загальних рисах визначена мотиваційна спрямованість вступника щодо майбутньої професії.
ДостатнійУ листі цілком розкрито мотивацію щодо вибору закладу вищої освіти та спеціальності/освітньої програми, визначено мотиваційну спрямованість вступника щодо майбутньої професії, наявні роздуми щодо правильності професійного самовизначення, здатності до самореалізації у професії; розкрито бачення себе у перспективі як успішного, конкурентоспроможного фахівця, проте  не обґрунтовано власний досвід взаємодії з соціальним оточенням; в цілому присутнє проєктування себе на майбутню професію та обґрунтовані перспективи розвитку.
ВисокийПовною мірою обґрунтовано мотивацію вступника,  окреслено цілі, які він зможе досягти, здобувши обраний фах; виявлено здатність до інтерпретації ідей, позицій, фактів, реалій, ситуацій; підтверджено здатність до особистісно значущих висновків щодо процесу професійного становлення; розкрито власний досвід взаємодії з соціальним оточенням; наведено принаймні один доречний приклад із власного життя або подію з історії чи суспільно-політичного життя, що спонукали до обрання спеціальності; висловлення має цілісний і несуперечливий розвиток думки, має логічний і послідовний виклад.