Результати анкетування про володіння англійською мовою здобувачами освіти

Відомості про результати атестації здобувачів


АНКЕТИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ЇХ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Внутрішньо інститутські та внутрішньо кафедральні опитування