Студентське самоврядування – самостійна громадська діяльність студентів, механізм представництва й відстоювання своїх прав та забезпечення участі студентів в управлінні закладом вищої освіти для всебічного розвитку особистості членів університетської громади.

Метою діяльності студентського самоврядування є створення умов для самореалізації, творчого й інтелектуального розвитку особистості студентів, формування в них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці та захист прав та інтересів студентської молоді.

Адреса студентської ради інституту:

м. Черкаси, вул. О. Дашковича, 24, НК № 4


Склад студентської ради інституту