Загальна інформація щодо особливостей складання Національного мультидисциплінарного тесту


Написання мотиваційного листа

Критерії оцінювання

Рівень оцінювання
Виконання умов структури та змісту листа
НизькийУ листі не чітко розкрито усвідомлення вибору вступником закладу вищої освіти та спеціальності/освітньої програми; не визначена мотиваційна сфера вступника або не обґрунтоване бачення себе у перспективі як успішного, конкурентоспроможного фахівця; не розкрито власний досвід взаємодії з соціальним оточенням, відсутнє проєктування себе на майбутню професію, не розкриті перспективи розвитку; відсутня логіка викладу, бракує цілісності, послідовності розвитку думки.
СереднійУ листі загалом розкрита мотивація щодо вибору закладу вищої освіти та спеціальності/освітньої програми, частково вказано на використання здобутих знань у майбутній професійній діяльності; лише частково визначена мотиваційна сфера вступника або відсутнє (недостатньо обґрунтоване) бачення себе у перспективі як успішного, конкурентоспроможного фахівця; розкрито тільки основні аспекти професійного розвитку; в загальних рисах визначена мотиваційна спрямованість вступника щодо майбутньої професії.
ДостатнійУ листі цілком розкрито мотивацію щодо вибору закладу вищої освіти та спеціальності/освітньої програми, визначено мотиваційну спрямованість вступника щодо майбутньої професії, наявні роздуми щодо правильності професійного самовизначення, здатності до самореалізації у професії; розкрито бачення себе у перспективі як успішного, конкурентоспроможного фахівця, проте  не обґрунтовано власний досвід взаємодії з соціальним оточенням; в цілому присутнє проєктування себе на майбутню професію та обґрунтовані перспективи розвитку.
ВисокийПовною мірою обґрунтовано мотивацію вступника,  окреслено цілі, які він зможе досягти, здобувши обраний фах; виявлено здатність до інтерпретації ідей, позицій, фактів, реалій, ситуацій; підтверджено здатність до особистісно значущих висновків щодо процесу професійного становлення; розкрито власний досвід взаємодії з соціальним оточенням; наведено принаймні один доречний приклад із власного життя або подію з історії чи суспільно-політичного життя, що спонукали до обрання спеціальності; висловлення має цілісний і несуперечливий розвиток думки, має логічний і послідовний виклад.